Skuteczność działania

diafragma caya®
diafragma caya® wraz z żelem caya®gel gwarantują pewne  potrójne (3) zabezpieczenie antykoncepcyjne

Skuteczność działania = Potrójne zabezpieczenie

żel antykoncepcyjny, Skuteczność, Diafragma Caya® - Antykoncepcja Bez Hormonów dla 98% Kobiet

Silikonowa membrana

Silikonowa membrana stanowi mechaniczną barierę bezpośrednio przed szyjką macicy.

  

 

Diafragma Caya

Profilowana krawędź

Elastyczna profilowana krawędź diafragmy Caya® dopasowuje się do budowy anatomicznej kobiety i szczelnie zamyka szyjkę macicy. W ten sposób zapobiega przedostaniu się plemników.

żel antykoncepcyjny Caya

Żel antykoncepcyjny Caya®

Żel antykoncepcyjny Caya® Gel, zalecany do stosowania wraz z diafragmą Caya, zawiera celulozę, która tworzy
dodatkową mechaniczną barierę bezpośrednio na szyjce macicy.        Żel Caya® Gel posiada kwaśny odczyn pH o wartości
3,8, który działa hamująco na ruchliwość plemników.

bezpieczeństwo i skuteczność działania

Diafragma Caya® – bezpieczeństwo, prostota zakładania, komfort stosowania i skuteczność antykoncepcyjna
udowodnione w badaniach klinicznych

diafragma caya®

Skuteczność działania
potwierdzona w badaniach klinicznych

Nowoczesny kształt i skuteczność działania diafragmy Caya®zostały udowodnione w kilku różnych niezależnych badaniach klinicznych w USA.1-4 W wieloośrodkowym badaniu4 przeprowadzonym przez CONRAD (www.conrad.org) – uznany na arenie międzynarodowej program badawczo-rozwojowy sponsorowany przez agencję USAID (niezależna Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego), z udziałem 450 par przebadano: prawdopodobieństwo zajścia w ciążę,
bezpieczeństwo stosowania, akceptowalność metody oraz
stopień dopasowania do upodobań. 

żel antykoncepcyjny, Skuteczność, Diafragma Caya® - Antykoncepcja Bez Hormonów dla 98% Kobiet
diafragma caya®

  

Index Pearl’a dla diafragmy jest porównywalny
do lateksowej męskiej prezerwatywy.

Przeprowadzone badania wykazały, że skuteczność
i akceptowalność diafragmy Caya® jako środka antykoncepcyjnego wzrasta, im dłużej i częściej kobieta stosuje diafragmę.5 

Stosowanie żelu antykoncepcyjnego Caya® wraz z  diafragmą Caya® zwiększa skuteczność antykoncepcyjną. 

* 1 Mauck C, Lai JJ, Schwartz J, Weiner D, et al. Diaphragms in clinical trials: is clinician fitting necessary? Contraception 2004; 69:263-266.
2 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm:anatomical consideration and corroboration with clinical fit. Contraception 2007; 76: 238-244.
3 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. Contraception 2008; 78:237-244.
4 Schwartz JL et al. Contraceptive Efficacy, Safety, Fit, and Acceptability of a Single-Size Diaphragm Developed With End-User Input. ObstetGnynecol 2015.
5 Vessey, M.,Wiggins P.: Use effectiveness of the diaphragm in a selected family planning clinic popoulation in the United Kingdom. Contraception 9 (1974) 15-22.

Translate »